Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland


De Stichting

Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland ('de Stichting') fungeert als onafhankelijke, zelfstandig opererende schakel tussen de financiers van een Kennisplatform en dat Kennisplatform zelf.

Een Kennisplatform is een samenwerkingsverband van organisaties met als doel wetenschappelijke, technische en maatschappelijke kennis over een bepaald thema te duiden ten behoeve van de maatschappij.

De onafhankelijkheid van de Stichting is een essentiële voorwaarde: de Stichting en haar bestuursleden hebben geen directe banden met de financiers, noch met de deelnemers in een Kennisplatform, noch met enige andere expliciet belanghebbende partij

Lees meer.