Kennisplatform EMV

Kennisplatform EMV

Sinds 2015 fungeert de Stichting als onafhankelijke, zelfstandig opererende schakel tussen de financiers van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) en dat Kennisplatform zelf.

De financiers van het Kennisplatform EMV zijn de Ministeries van IenW en EZ, Netbeheer Nederland en de telecompartijen KPN, TELE2, T-mobile en VodafoneZiggo. De organisaties die in het kennisplatform EMV samenwerken zijn RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal. De Gezondheidsraad heeft een adviserende functie.

Lees meer over het Kennisplatform EMV