De Stichting

De Stichting draagt de naam “Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland”.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64379361.

In de statuten van de Stichting is haar volledige doelstelling verwoord.

Lees meer

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen, waarvan één de rol van voorzitter vervult en één de rol van secretaris-penningmeester.

Lees meer